Договір оферти

1. Загальні положення 
1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП Горєлов Олександр Владиславович, далі по тексту - "продавець", укласти договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через інтернет-магазин, далі по тексту — «договір», і розміщує публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://meblilove.com.ua (далі- "Інтернет-сайт»). 
1.2. Моментом повного і безумовного прийняття покупцем пропозиції продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати покупцем замовлення на умовах цього Договору, в терміни і за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.   
2. Поняття та визначення 
2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення: 
2.1.1. "Товар" - моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети; 
2.1.2. "Інтернет-магазин" - відповідно до Закону України "Про електронну комерцію", засіб для представлення або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди. 2.1.3. "Продавець" - компанія, що реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті. 
2.1.4. "Покупець" - фізична особа, яка уклала з продавцем договір на умовах, викладених нижче.
 2.1.5. "Замовлення" - вибір окремих позицій з переліку товарів, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення та проведенні оплати.  
3. Предмет Договору 
3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі: - добровільний вибір покупцем товарів в Інтернет-магазині; - самостійне оформлення покупцем замовлення в Інтернет-магазині; - оплата покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; - обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.  
 4. Порядок оформлення замовлення 
4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і наявний в наявності. 
4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості. 
4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону, через електронну пошту або іншими способами зв'язку). 
4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати Замовлення.  
 5. Порядок оплати замовлення 
Післяплатою 5.1. Оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компаній або кур'єру, при доставці додому, за готівковий розрахунок у Гривнях. 
5.2. При не надходженні грошових коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати Замовлення.   
6. Умови доставки замовлення 
6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортних компаній, де і проводиться видача замовлень або до під'їзду.
 6.2. Разом із замовленням покупцеві надаються документи згідно законодавства України.   
7. Права та обов'язки сторін: 
7.1. Продавець має право: - в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору. 
7.2. Покупець зобов'язаний: - своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору. 
7.3. Покупець має право: - оформити замовлення в Інтернет-магазині; - оформити електронний договір; - вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.   
8. Застосування електронного документообороту
 8.1. Визначення термінології/понять : 
8.1.1.   Платформа «ПТАХ» - єдина платформа, що об'єднує всіх учасників документообігу та забезпечує єдиний стандарт обміну, перевірки, захисту та транспортування юридично значущих документів, підписаних КЕП.  Ідентифікація відправника та одержувача  здійснюється на підставі їх ідентифікаційних кодів з ЄДРПОУ. 
8.2.      Підключені до платформи програми для обміну електронними документами: 
8.2.1.   «FlyDoc» - підсистема (модуль) для обміну первинними документами безпосередньо із 1С. 8.2.2.   «M.E.Doc» - комп’ютерна програма, яка реалізовує функціонал обміну електронними документами між контрагентами та контролюючими органами. 
8.2.3.   «СОТА» - веб-сервіс для роботи з електронними документами он-лайн: обмін з контрагентами та подача звітів. 
8.2.4.   «FREDO» – сервіс для здачі електронної звітності та обміну податковими документами між контрагентами. 
8.2.5.   API.ПТАХ – інтерфейс, який надає доступ до платформи користувачам будь-якої облікової програми або облікової системи (SAP, ISpro, Oracle тощо). 
8.3.      Електронні документи (далі - Е-документи) – належно оформлені документи,   інформація   в   яких зафіксована у вигляді  електронних  даних,  включаючи  обов'язкові реквізити документа, які передбачені чинним законодавством. Сторони домовилися, що на виконання умов цього Договору будуть застосовуватися зі сторони Продавця/Постачальника наступні види електронних документів: 1) Видаткова накладна. 2) Товаротранспортна накладна. 3) Акт виконаних робіт (наданих послу). 
8.4.      Електронний підпис/Кваліфікований Електронний Підпис (надалі по тексту - КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа; це електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис, що дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписанта. КЕП є аналогом власноручного підпису, є засобом захисту інформації. Забезпечує можливість контролю цілісності і підтвердження достовірності електронних документів. 8.5.      Уповноважена/відповідальна особа на контроль і затвердження ключем КЕП та Електронною Печаткою (надалі по тексту ЕП)  – особа, що уповноважена від імені суб’єкта господарювання (юридичної чи фізичної особи-підприємця) на контроль, перевірку та підписання первинних та/або звітних електронних документів, яка має право затвердити електронний документ із зазначеною(ими) в ньому особою(ами), яка(і) безпосередньо приймала(и) участь у проведені/вчиненні тієї чи іншої господарської операції. ЕП фіксуються електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних. 
8.6.      Порядок формування, обміну та підписання електронних документів. 
8.6.1.   Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень та всіх норм Закону України від 05.10.2018 р. №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги», який набрав чинності 07 листопада 2018р., Закону України від 22.05.2003р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України від 16.07.1999р. №996-XIV «Про бухгалтерській облік і фінансову звітність в Україні», Наказ МФУ від 24.05.1995р. №88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку». 8.6.2.   Сторони домовилися про те, що в процесі виконання Договору, документи, передбачені п.13.3.  даного Договору, будуть укладатися в формі електронних документів для підтвердження описаних в них господарських операцій з використанням програмних рішень зазначених в пп. 13.2.1. - 13.2.5. Договору.
8.6.3.   Сторони зобов’язуються вжити всіх підготовчих та організаційних заходів для переходу на обмін Е-документами, забезпечити виготовлення необхідних КЕП відповідальних співробітників. 8.6.4. Кожна Сторона зобов’язана щоденно слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням КЕП та повернення іншій Стороні. Сторона, яка здійснює надсилання Е-документа, вважається Стороною-відправником, а Сторона, яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем. 
8.6.5. Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий E-документ та підписати його з використанням КЕП. E-документи передаються, підписуються у всіх випадках з використанням КЕП відповідної Сторони. Перевірка факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною-одержувачем з використанням Відкритого ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа. 
8.6.6. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням КЕП Стороною-одержувачем E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею КЕП. 
8.6.7. E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані КЕП Стороною-відправником та надіслані Стороні-одержувачу протягом передбаченого Договором строку, якщо Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання E-документів протягом 5(п’яти) робочих днів. Мотивована відмова від підписання E-документів може надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення. 
8.6.8. Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням КЕП, здійснюється виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акту про анулювання E-документа. Зазначені Акти про анулювання E-документа вправі складати лише Постачальник з власної ініціативи, або на обґрунтоване прохання Покупця. 
8.6.9. У випадку, коли Договором не встановлено строків підписання конкретних E-документів, Сторони погодили, що строк підписання таких документів з використанням Сторонами КЕП становить 3 (три) робочих дні з дати складеного документу. 
8.6.10. У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання такого E-документа не здійснюється. При цьому Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за зверненням Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації. 
8.6.11. Якщо при звірці Сторонами даних про підписання E-документів будуть виявлені розбіжності, то по замовчуванню будуть застосовуватися наступні умови чинності E-документів: а) юридичну силу буде мати той E-документ, який був останній підписаний Сторонами з використанням КЕП (у випадку наявності кількох різних E-документів по одній і тій самій господарській операції); б) E-документ, який набув чинності, згідно умов цього договору, зберігає чинність до моменту його анулювання Сторонами згідно пп. 13.6.8. цього договору. в) за результатами конкретної господарської операції пріоритетну юридичну силу матиме чинний E-документ, при наявності за цією ж операцією однорідних/аналогічних по суті документів, складених в письмовій (друкованій) формі, незалежно від дати їх оформлення; г) E-документ, підписаний Стороною з використанням КЕП і переданий Стороні одержувачу вважатиметься в усіх випадках підписаним уповноваженим представником Сторони-відправника, в межах наданих повноважень, що не потребуватиме щоразу перевірки документів на представництво; ґ) КЕП    за    правовим    статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки). Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені КЕП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування. 
8.6.12. Сторони погоджуються, що використання засобів криптографічного захисту інформації (далі за текстом ЗКЗІ), які реалізують шифрування і КЕП, достатньо для забезпечення конфіденційності інформаційної взаємодії Сторін щодо захисту від несанкціонованого доступу та безпеки обробки інформації, а також для підтвердження того, що: - E-документ надходить від Сторони, яка його передала (підтвердження авторства документа); - E-документ не зазнав змін при інформаційній взаємодії Сторін (підтвердження цілісності та автентичності документа); - фактом отримання E-документа є події, описані в даному Договорі. 
8.6.13. З метою забезпечення безпеки обробки та конфіденційності інформації Сторони зобов'язані: - не допускати появи в комп'ютерному середовищі, де функціонує система для обміну Е-документами, комп'ютерних вірусів і програм, спрямованих на її руйнування; - не нищити та / або не змінювати архіви відкритих ключів КЕП, електронних E-документів; - не використовувати для підписання E-документів скомпрометовані ключі. 8.7. У випадку неможливості виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони негайно повідомляють про це один одного. Умови даного Договору не виключають можливості спільного використання документів в паперовому та електронному вигляді. 
8.8. Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними документами, ключів електронного підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах. 
8.9. Видача, заміна, знищення Особистих та Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки кваліфікованим надавачем електронних послуг. Сторони зобов'язані повідомити одна одну про наявність вищевказаних обставин в строк, що не перевищує 5 робочих днів з моменту виникнення таких обставин. 
8.10. Постачальник не несе відповідальності та не надає консультаційних послуг щодо роботи системи для обміну Е-документами, програми, тощо. 
8.11. Покупець зобов’язаний не пізніше ніж за 5 робочих днів повідомити Постачальника про неможливість подальшого використання системи для обміну Е-документами, програми, тощо. 8.12. При вирішенні всіх інших питань, пов’язаних з електронним документообігом, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.   
9. Відповідальність сторін 
9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України. 
9.2. Продавець не несе відповідальності за: - за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей; - за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення; - за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення і доставці товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю; - за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет; - за передачу покупцем своїх мережевих ідентифікаторів-IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам; 
9.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або моральним принципам моральності. 
9.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього Договору, настання яких сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами. 
9.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.   
10. Інші умови 
10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору за умови попередньої публікації його на сайті https://meblilove.com.ua. 
10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет. 
10.3. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення та подальшої оплати Товару) Покупець надає продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». 
10.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) 
10.5. Фактичною датою Електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію» 
10.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 
10.7. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.   
11. Порядок повернення Товару належної якості 
11.1. Повернення товару в інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України. 11.2. Повернення товару в інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця. 
11.3. При поверненні Покупцем Товару належної якості, Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві.  
 12. Термін дії договору 
12.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію". 
12.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки Товару, шляхом повернення грошових коштів.   
12.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.